Glisează pe fotografii pentru a vedea cum au trecut anii.

Strada Săvenilor- fostă Roșiorilor, între 1980 și 2012

2012
~1980

Comparaţie după 32 de ani, de pe strada Săvenilor/ Roşiori, spre Biserica Uspenia. O stradă veche şi îngustă, ce făcea legătura târgului central cu oborul de vite, şi tot cobora spre ieşirea din oraş. Locuită preponderent de populaţie evreiască, unde diferiţi comercianţi și meșteri îşi aveau locuinţa (în spate sau la etaj), dar şi diferite mici întreprinderi (cârciumi, tâmplărie, tapiţerie, etc.). Clădirile străzii Săvenilor țineau până în vechiul obor, și au fost aproximativ toate demolate, cu unele excepții, începând cu 1985.

 

Surse fotografii
1980 – Fond prof. Ștefan Ciubotaru- Arhivele Naționale Botoșani
2012 – Google Maps Streetview

Sursa text: Botoșani- orașul de altădată

 

Farmacia Gorgias-Semaca, între 1970 și 2012

1970
2012
← TRAGE →

O fotografie din strada Victoriei, spre intrarea în strada Marchian de lângă farmacia Gorgias-Semaca, unde era şi o staţie de autobuz cu rută internă pe vremuri. Farmacia lui Johann Gorgias (sas din Braşov), primul farmacist, şpiţer, din Botoşani a fost construită în jurul anului 1796 şi a suferit numeroase reparaţii şi modificări. O povestire veche spune că, pe vremea Eteriei a fost ascuns un turc în subteranul acestei case, iar grecii lui Ipsilanti l-au descoperit şi l-au ucis într-un mod barbar crăpându-i capul în faţa casei. Multe se leagă de această clădire, fiind până la demolare cea mai veche clădire civilă din oraş, marcată ca monument istoric. A fost demolată undeva prin anii 80′, rămânând multă vreme o groapă.

Surse fotografii:
1970 – arh. Eugenia Greaceanu- Arhitectura-1906.ro
2012 – Google Maps Streetview

Sursă text: Botoșaniul de odinioară

 

Oborul Vechi din Botoșani, astăzi parcul cartierului Parcul Tineretului, între 1910 și 2012

← TRAGE →

Comparație după 108 ani, din Oborul Vechi, actual parcul cartierului Parcul Tineretului (se observă în fundal, stânga, turlele Bisericii Lipovenești).. Istoria iarmarocului, târgului de vite cum mai este amintit în documente, prima dată menționat în mai 1776, printr-un hrisov emis de domnitorul Grigore Ghika: “loc slobod, carele dintru început au fost numit pentru adunarea oamenilor ci să strîng la zi de tîrg, ţiindu-şi vitele ce avè de vînzare pe acel loc”. Această întindere era situată în Târgul Nou, fiind o zonă de mare forfotă în acele vremuri și nu numai.. În aceste locuri a avut dughene cumpărate și tatăl marelui poet Mihai Eminescu.. Denumirea s-a modificat odată cu timpul (în perioada interbelică având numele de Piața Ferdinand), însă și mărimea acestuia, în acele vremuri și până la sistematizarea zonelor Oborului, începea aproximativ (după repere din ziua de astăzi) în zona Ghetourilor, și se termina în zona ANL Grivița, la întretăierea cu strada Independeței, iar străzile Alba Iulia și Săvenilor/Roșiori, Dumbrava Roșie/Grivița erau principalele străzi care făceau legătura dintre Târgul Vechi cu Târgul Nou. Zonă locuită preponderent de către români (zona Bisericii Duminica Mare), evrei (strada Săvenilor, Donici, Alba Iulia, etc.) și lipoveni (comunitate așezată pe la 1804 în târg, lângă Obor nu întâmplător) (străzile Popa Șapcă, Carmen Sylva, etc). Ulterior după 1964 au început a fi construite primele blocuri din Obor, înălțându-se practic cartierul Parcul Tineretului, finalizat în 1969.. Din 1969 strada Piața Obor, devine strada Parcul Tineretului (ulterior zona fostului Obor va fi completat cu blocuri tip începând cu 1984-85-86 pe aliniamentele Săvenilor/Alba Iulia/ Independenței, etc.).

Surse fotografii
1910 – Botoșaniul – orașul de altădată
2012- Google Maps Streetview

Sursă text: Botoșaniul de odinioară

 

Casa Eichenbaum-Lustgarten, între 1970 și 2016

2012
1970

Pe strada Pictor Grigorescu de la numărul 4, de vizavi de fosta Bancă Națională (astăzi Biblioteca Județeană), colț cu strada Engels (prelungirea străzii Karl Marx, în perioada interbelică strada se numea D. Ursian) care mergea spre farmacia Gorgias-Semaca. Locuința a aparaținut familiilor Eichenbaum și Lustgarten, și a fost demolată înainte de 1980.

Surse fotografii 
1978 – arh. Eugenia Greceanu- revista Forum Cultural / Botoșaniul de odinioară
2016- Google Maps Streetview

Sursă text: Botoșaniul de odinioară

Strada Alba Iulia văzută din strada Călugăreni spre biserica Uspenia, între 1982 și 2012

2012
1982

Ne aflăm pe strada Călugăreni, cu vedere în strada Alba Iulia (astăzi alee), în zona vechilor ateliere și locuințe aferente străzii. Stradă veche această Alba Iulia fostă Hrisoverghi, ce făcea legătura precum strada Săvenilor (fostă Săvenilor) dintre Târgul Nou adică Oborul Vechi și Târgul Vechi zis și Centrul Vechi, adică dintre Piața Carol și Târgul Vitelor. După Marea Unire din 1 decembrie 1918, vechea stradă Hrisoverghi va fi redenumită în strada Alba Iulia. În anul 1907, casele aferente străzii au fost devastate de țăranii răsculați, împreună cu Piața Ferdinand (Piața Obor) și străzile Roșiorilor, Griviței, etc. Zona a fost sistematizată după anul 1984 când toată zona a fost spulberată, în loc construindu-se blocurile tip din proiectul de sistematizare Săvenilor-Alba Iulia-Grivița-Independenței. Ulterior, în partea dreaptă a rămas mult timp un teren viran folosit ca piață până la construirea ANL-urilor în anii 2000.

Surse fotografii
1982 – Pagina FB a Muzeului Județean de Istorie Botoșani
2012- Google Maps Streetview

 

Case din complexul vechii Căi Naționale, între 1970 și 2019

2019
1970

Ne aflăm pe fosta stradă Pictor Grigorescu (denumită în trecut și strada Mavrogheni), la intrarea în curtea comună a clădirilor demolate, pentru a face loc șoselei Calea Națională. Cu ocazia demolării clădirilor din partea stângă a străzii Pictor Grigorescu, a căzut pradă și o clădire cu importanță pentru istoria orașului, casa Sommer, reconstruită la insistențe după planul original. Din păcate au fost demolate toate clădirile aferente străzii, cu excepția Băncii Naționale (azi Biblioteca Județeană) și casei Moscovici. A mai dispărut cu această ocazie și o stradă, strada Independenței (altă decât cea cunoscută azi) care începea aproximativ de la trecerea de pietoni a pietonalului bancar astăzi spre restaurantul Mon Cher. 

Surse fotografii
1967 – Arh. Eugenia Greceanu- Revista Forum Cultural

2019-  Google Maps Streetview

Sursa text: Botoșaniul de odinioară

Strada Victoriei (Engels), între 1979 și 2012

2012
1979

O altă fotografie interesantă din strada Engels-Florilor (astăzi Victoriei), spre clădirile din Calea Națională(astăzi 1 Decembrie 1918), care aveau spatele spre strada Plevnei. Această stradă Plevnei, ieșea pe lângă singura clădire cu două etaje din Centrul Vechi care a fost demolată prin anii 80′. Desigur, pe locul acestor clădiri demolate se va înălța complexul Modarom și blocul de locuințe din spatele acestuia, dar și magazinul Botoșani, mai în stânga. Imaginea face parte din vasta colecție fotografică a profesorului și artistului plastic Gheorghe Stanciu.

Surse fotografii
1979 – prof. Gheorghe Stanciu- Botoșani

2012 – Google Maps Streetview

 

Strada Calea Națională între 1986 și 2019

2019
1986

Vă prezint un cadru interesant din Calea Națională spre Biserica Sfântul Ilie, după demolarea Casei Morii. După cum se vede, zona era în plină sistematizare, iar proiectanții au luat în calcul să ascundă biserica Sfântul Ilie după un rând de blocuri, însă, fundațiile unuia au fost acoperite ulterior cu pământ, renunțându-se la acest plan. În fundal se poate remarca o parte din dughenile probabil ale străziii Pictor Grigorescu, care ieșeau în strada Independenței, în zona mall-ului astăzi, însă și puțin din blocurile noi ale străzii Independenței, zona 7 Aprilie fiind demolată la această dată. Fotografia face parte din vasta colecție fotografică a profesorului și artistului plastic Gheorghe Stanciu.

Surse fotografii
1986 – prof. Gheorghe Stanciu- Botoșani

2019 – Google Maps Streetview

 

Pompieria veche, între 1985 și 2020

2020
1985

O fotografie interesantă a pompieriei vechi, de la intersecția străzii Cuza Vodă cu strada Calea Națională. Autorul fotografiei vechi notează sub aceasta în albumul său donat la Arhivele Botoșani: „Pompieria demolată în 1985. 1985 [anul fotografierii]”. Într-un plan topografic al anului 1899/1900, pompieria veche exista, oricum, este construită în timpul regelui Carol I.

Surse fotografii
1985 – Fond prof. Ștefan CIubotaru – Arhivele Naționale Botoșani / Botoșaniul de odinioară

2019 – Google Maps Streetview

 

Strada Lemnăria Veche, între 1983 și 2020

2020
1983

Astăzi vă prezint o fotografie din strada Lemnăria Veche, colț cu vechea stradă Transilvaniei (în anii 1890′ numită strada Cerbului), cu un pas înaintea demolărilor vechilor locuințe și magazine aferente străzii. Zona nu a putut fi salvată, intrând în planul de modernizare al Pieței Mari, și astfel o lume a dispărut rămând doar în amintirile foștilor locuitori și piețari.. Fotografia face parte din vasta colecție fotografică a profesorului și artistului plastic Gheorghe Stanciu.

Surse fotografii
1983 – prof. Gheorghe Stanciu- Botoșani

2020 – Botoșaniul de odinioară

Sursă text: Botoșaniul de odinioară

 

Strada Pictor Grigorescu, între 1986 și 2020

2020
1986

Vă prezint o fotografie tot de pe strada Pictor Grigorescu colț cu Calea Națională (atunci), din timpul demolării clădirii cu etaj de vizavi de casa Moscovici. În trecut denumită și strada Mavrogheni, începea din strada Sfântul Ilie (strada Independenței astăzi) din zona Uvertura Mall aproximativ, și se termina în dughenele străzii Marchian care urcau la farmacia Gorgias Semaca. Din păcate tot complexul Pictor Grigorescu-Marchian a fost demolat cu câteva excepții, pentru a face loc șoselei Calea Națională, și astfel, o lume a dispărut.. Fotografia face parte din vasta colecție a fostului meu profesor de la Liceul de Artă din Botoșani, Gheorghe Stanciu, care a fotografiat mai toate clădirile aferente zonei centrale a orașului și demolările acestora, pentru diferite studii de compoziție cât și pentru a rămâne în timp o mărturie din trecutul arhitectural al orașului, măcelărit de arhitecții tovarășilor de partid. Dumnealui de-a lungul timpului a organizat expoziții “Botoșani orașul vechi”, cu lucrări realizate de elevi în cadrul atelierelor de la Liceul de Artă, încercând să pună în valoare cât mai mult din trecutul istoric al orașului.

Surse fotografii
1986 – prof. Gheorghe Stanciu- Botoșani

2020 – Botoșaniul de odinioară

Sursă text: Botoșaniul de odinioară

 

Strada Alba Iulia, între 1983 și 2012

2012
1984

Vă prezint un cadru interesant, din strada Călugăreni, spre strada Alba Iulia (fostă Hrisoverghi), dar și spre cartierul Parcul Tineretului. Dacă se cobora înainte, prima la stânga, se ajungea la școala numărul 8 (fosta Piață Obor) care avea intrarea atunci prin spate (astăzi are intrarea prin față, dinspre str. Tudor Vladimirescu). Mai la vale, ne intersectam într-o porțiune îngustă a străzii Tudor Vladimirescu (fosta str. Ion Brătianu) care are direcția spre școala numărul 3, și spre penitenciar. Aceste case cu ușa în stradă continuau până în zona blocului turn din Parcul Tineretului. Zona a fost sistematizată în anii 80′, și demolate toate locuințele și atelierele ce defineau funcționalitatea zonei din vechime, pentru a face loc blocurilor tip. Strada aceasta, dar și cele adiacente, prezentau ateliere, birturi, tot felul de magazine, un fel de mall în aer liber după termenii moderni. Mulțumesc doamnei Lucia pentru identificare.

Surse fotografii
1983 – Pagina FB Muzeul Județean de Istorie Botoșani

2012- Google Maps Streetview

 

Ți-a plăcut acest articol?